Natu(u)rpark Moor-Veenland

Natuurpark Moor-Veenland

Smalspoormuseum – Natuurpark Moor-Veenland.

Een bezoek aan het Smalspoormuseum gecombineerd met een bezoek aan het Natuurpark Moor-Veenland. Vroeger was het Bourtanger Moor een schier eindeloos gebied met een geschatte omvang van 200.000 ha. Het was het grootste aaneengesloten veengebied van Centraal-Europa. Dit onherbergzame en voor de mens vijandige natuurlandschap is in de loop van zes eeuwen grondig veranderd. In Drenthe is het Bargerveen – een Natura 2000-gebied –  het enige restant van formaat dat is overgebleven van dit onmetelijke gebied. Aan de Duitse kant van de grens zijn ook nog enkele goed ontwikkelde hoogveenrestanten overgebleven. Samen met het omringende historische ontginningslandschap vormen deze gebieden samen het Internationaal Natuurpark Veenland.

Dit arrangement kunt u invullen zoals u wilt. U kunt ’s ochtends naar het Natuurpark gaan en ’s middags naar het Smalspoormuseum of omgekeerd. En u kunt dat op individuele basis doen of in groepsverband. Zie daarvoor arrangementenpagina van deze site en zie https://nl.naturpark-moor.eu/ voor wat u allemaal in het Natuurpark Moor-Veenland kunt gaan doen.