Seite in Deutsch DEUTSCH

Organisatie


Organisatie Industrieel Smalspoor Museum Erica

Doelstelling, beleid en organisatievorm 


In Erica zijn drie stichtingen gezamenlijk verantwoordelijk voor een kwalitatief goed Smalspoormuseum.

De stichting Exploitatie Smalspoormuseum exploiteert het museum. Daarvoor heeft het de beschikking over het museumgebouw en de locomotievenloods, het gebruik van de Fijnfabriek en de historische smalspoorremise en het gebruik van het materieel en de materialen die de stichting Industrieel Smalspoor Materieel beschikbaar stelt. De stichting Exploitatie Smalspoormuseum is erkend als een culturele ANBI.

De stichting Noord Nederlandse Museum Spoorbaan is eigenaar van het museumgebouw, de locomotievenloods en de rijtuigenloods. De stichting pacht de gronden waarop deze gebouwen gelegen zijn en huurt de Fijnfabriek en historische remise. Het heeft het gebruiksrecht van het spoor dat op de gronden van Griendtsveen BV ligt. De stichting stelt dit alles ter beschikking van het museum.

De stichting Industrieel Smalspoor Materieel, verzamelt historisch smalspoormaterieel, restaureert en conserveert dit, zorgt dat het onderhouden wordt en stelt het beschikbaar aan het museum voor de exposities en voor de rondleidingen. Naast het materieel verzamelt de stichting historische materialen die een relatie hebben met smalspoor. Deze stichting is erkend als een culturele ANBI.

Missie:
Het museum beheert en behoudt een collectie industrieel smalspoor erfgoed, in een bijzonder cultuur historisch landschap, biedt bezoekers een belevenis, en is voor de medewerkers en de streek van maatschappelijke en economische betekenis. Het Beleidsplan 2020-2027 kunt u hier lezen.

Visie:
• Het museum beheert en behoudt  een collectie smalspoor objecten, dat zijn oorsprong vindt in het veenbedrijf, en die oorsprong wordt ook uitgedragen. Maar daarnaast streven we er naar om  ook smalspoor uit andere bedrijfstakken, zoals bouw, weg- en waterbouw, mijnen, olie-industrie, beton- en steenindustrie, enz. te bewaren en te beren.
• Het museum zet zich in voor een volledige ontsluiting van de collectie, zowel fysiek als digitaal.
• Het museum is een open toegankelijke instelling die maatschappelijk betrokken en actief is door de samenwerking met een breed scala van partners zowel regionaal, nationaal als internationaal (scholen, verenigingen, (erfgoed)instellingen en andere musea).
• Het museum is een open toegankelijke instelling die maatschappelijk betrokken en actief is door het bieden van werkzaamheden en activiteiten voor medewerkers , stagiaires, mensen met  beperkingen en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstellingen:
• Het Industrieel  Smalspoormuseum functioneert overeenkomstig de eisen die gesteld worden aan de geregistreerde status van het Museumregister Nederland.
• Het Industrieel Smalspoormuseum hanteert de gedragscodes Governance Code CultuurLAMO, Ethische Code voor Musea en Code Diversiteit & Inclusie voor de inrichting en het functioneren van haar organisatie om bij te dragen aan een gezonde, relevante en veerkrachtige cultuursector.
• Het museum volgt de Fair Practice Code. De medewerkers zetten zich gezamenlijk in  voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain. Hetgeen betekent een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening te houden ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen van makers ten volle benut en doet renderen.
• Het Industrieel Smalspoormuseum  beheert haar collectie  door middel van conserveren, restaureren, bewaren, documenteren en registreren zoals beschreven in het Collectiebeleidsplan.
• Het Industrieel Smalspoormuseum  zorgt voor het beheer en exploitatie van het museum, bestaand uit gebouwen, terrein en collectie.
• Het Industrieel Smalspoor Museum  ontsluit haar collectie  voor een breed publiek door  wisseltentoonstellingen, presentaties van smalspoortreinen in beweging,  rondleidingen per smalspoortrein en een online digitale objectenoverzicht. Daartoe is onze collectie ook geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed dat met medewerking van het Ministerie van OCW onder auspiciën van de Stichting Mobiele Collectie Nederland is opgesteld. De collectie vormt daarmee een onderdeel van de Collectie Nederland.
• Het Industrieel Smalspoor Museum is een vrijwilligersorganisatie en geen van de drie stichtingen heeft medewerkers op de loonlijst. Ook de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij en alle andere medewerkers hebben recht op de vergoeding van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie of werkzaamheden voor het museum hebben gemaakt. Om de kennis van de medewerkers te vergroten worden regelmatig trainingen, cursussen en interne opleidingen aangeboden.


Samenstelling besturen per 31 december 2020

                           Exploitatie                       Materieel                          Noord Nederlandse Museum Spoorbaan
voorzitter            De heer H. Ruijgers          De heer H. Brinks             De heer J. v.d. Kolk
secretaris           De heer R. Hanenbergh    De heer R. Hanenbergh   vacature
penningmeester De heer H. Ruijgers          De heer H. Ruijgers          De heer H. Ruijgers
bestuurslid          De heer W. de Rijke         Vacature                            Vacature
bestuurslid          De heer J. Meinders 
bestuurslid          De heer J. v.d. Kolk 
bestuurslid          De heer H. Brinks 

Met ingang van 2019 ziet een Raad van Toezicht toe op de uitvoering het beleid zoals dit is vastgesteld door het bestuur en door de Raad van Toezicht is geaccordeerd. De RvT denkt mee over het gevoerde beleid en toetst de resultaten.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2020

De heer H. Klaver    De heer H. Klompmaker     De heer W. Snippe      De heer W. Velthuis


Fiscaalnummer / RSIN 812835293 805822483 812835438
Bankrekening NL41 INGB 0004 433152 NL41 INGB 0001454767 NL09 RABO0125715579
Kamer van Koophandel 04070843 41017785 04070841

Donateurs
Zo’n 70 donateurs van het museum ontvangen 4x per  jaar De Buffer, ons museumblad. Daarnaast krijgen zij gratis toegang tot het museum. Onze donateurs betalen hun bijdrage van minimaal € 30,—per gezin aan de stichting Industrieel Smalspoor Materieel.


Jaarverslagen en jaarrekeningen

2021


2020
‚Äč
2019
2018

2017
2016
2015

2014 2013
2012