Vrogger

Vrogger

Het evenement “VROGGER” laat zien hoe het vroeger was en waarvan verschillende objecten ook voor enkelen
nog herkenbaar zijn. Het is een kijkje in de jaren terug, het evenement kent diverse thema’s en dit jaar zijn dat:

Militaire Dienst: een kijkje in een militaire basis. Hoe zag een militair kamp eruit met veldkeuken, hospitaal,
hoie ging de verbinding enz. medewerking wordt verleent door Dutch Army Fields.

Vervoer: Hoe ging men vroeger op pad, diverse soorten vervoer van rijwiel tot vrachtwagen, van koets tot bus.
Maar ook vervoer voor het werk, een oude Bakkerswagen of Scharensliep

Vrije tijd: spel en vermaak voor de jeugd en volwassenen. Veel oud speelgoed en vermakelijkheden, oud
Hollands snoep, spelen met een oude hoepel en hoe werd deze gemaakt, kledingshow van de vroegere
kleding, accordeonmuziek enzovoort.

En uiteraard zijn er veel treinen te zien, maak een rondrit, behaal het machinistendiploma, lekker struinen over het terrein met ruim 100 locomotieven.

1 en 2 juni 2024, beide dagen van 10:00 tot 16:30 uur

Gewijzigde entreeprijzen:  4 t/m 12 jaar € 7,50,   13 jaar en ouder  € 9,50.  Donateurs 50% korting.